Er du udfordret på den svære ledelsesopgave, her midt i COVID19 pandemien, hvor du skal at balancere medarbejdernes sundhed og forretnings overlevelse?

Renata Edsbjerg, den 23/03/2020

DET KENDTE ER SAT HELT UD AF SPIL.

Som mennesker og organisationer er vi hårdt ramt lige nu – direkte eller indirekte, og hvis vi før ikke anerkendte at verden er tæt forbundet, så må denne krise være et wake up call af de store. Det er som om at almindelig krisehåndtering og kommunikation er sat ud af spil lige nu. I takt med at udmeldinger og vejledninger fra forskellige ministerier og fagpersoner er strømmet imod os, med et tempo og en frekvens som ikke er set før, er det gradvist gået op for os, hvad der er på spil.

Vi er gået i overlevelsestilstand: Nogle er gået i handlings/kamp tilstand, andre oplever handlingslammelse og andre flygter ind i sig selv.

 

VI SKAL VÆRE SAMMEN HVER FOR SIG.

De handlingsdygtige har på ingen tid fundet løsningen på nye måder at mødes på, ved at anvende  teknologer som: Zoom, Team, Google Hangouts, m.m. Det virtuelle er blevet det nye mødested, under et hurtigt manifesteret slogan: Vi skal være sammen hver for sig. For mange er det blevet den nye måde at drive forretning på lige nu, og samtidig sikre at medarbejdere forbliver raske. Og det er inspirerende at se, hvilke forretninger der kan drives virtuelt. Rekrutteringssamtaler, motion og træning, boligfremvisning, m.m.

FØLG OS

KONTAKT OS

info@edsbjerg.dk
(+45) 8882 6488

IKKE ALLE TRIVES PÅ DISTANCEN.

Ledere og HR bliver lige nu sat på prøve i forhold til at lede mennesker på distancen. Selv om at teknologien er smart og skaber begejstring hos nogle, så så fungerer den altså ikke lige godt for alle. Udsigten til at arbejde ’alene’, isoleret fra tæt kontakt med andre – måske i arbejdsforhold der ikke er optimale, kan være frustrerende for nogle.

Så, hvis du er en af de handledygtige og mulighedsorienteret imod ny teknologi og nye arbejdsformer, skal du måske være ekstra opmærksom på de medarbejdere og kollegaer der ikke er det.

Det lyder banalt – men anerkend at vi er forskellige og har forskellige kompetencer og behov. Lyt og udvis empati – og det kan du gøre på følgende måde: