VI UDVIKLER ORGANISATIONER OG DRIVER FORANDRINGER

Store som små, og klæder jer på til at komme godt fra start, og godt i mål.

Udvikling og forandring sammen med os, er funderet i faglig substans, mennesker som omdrejningspunkt og praktisk forankring.

 

FORANDRINGER SAMMEN MED OS SKAL SKABE:

Tryghed

Vi skaber tryghed før og under forandringsprocessen.

Inddragelse

Vi sikrer inddragelse og medejerskab.

Handling

Vi mobiliserer handling og fremdrift.

Engagement

Vi fastholder engagement

Vi arbejder med organisationsudvikling og forandringer – store som små, og klæder jer på til at komme godt fra start, og godt i mål.

Forandringer er ikke nødvendigvis svære, men de kræver, at man forstår deres omfang og kompleksitet – hvem bør involveres og hvordan? hvad er formålet med forandringen? Hvilken værdi og effekt skaber forandringen i virkeligheden? Hvilke nye handlinger og adfærd er påkrævet for at lykkes – og af hvem? 

Vi hjælper jer med at besvare de spørgsmål, og klæder dig på til at komme godt fra start, og godt i mål.

ORGANISATORISKE FORANDRINGER

KULTUR

STRATEGI

FORMÅL OG MÅL

KERNEOPGAVEN

DE 17 VERDENSMÅL

TRIVSELS- OG ENGAGEMENTSMÅLINGER

FORANDRINGER I TEAMS

FORANKRING AF KULTUR

STRATEGIFORANKRING

KERNEOPGAVEN

SOCIAL KAPITAL

TRIVSEL I TEAMS

NOGLE AF VORES KUNDER OG CASES

DGI-BYEN

Strategiudvikling og implementering

AURORA GROUP A/S

Strategiudvikling samt Nordisk lederuddannelse i Empowerment

ALD

Forankring af værdier

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNIGEN – ODENSE KOMMUNE

Facilitering af strategiproces

TOYOTA

Kulturprojekt

KOLDING KOMMUNE

Forandringsproces

SLAGELSE KOMMUNE ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Forandringsproces

BANKDATA

Fusion af tre afdelinger

SOLAR

Sparringspartner på udvikling af strategi for et datterselskab

EDSBJERG

Pantheonsgade 29, 1. sal

5000 Odense C

info@edsbjerg.dk

FØLG OS