DET ER MENNESKERNE I DIN ORGANISATION DER SKABER RESULTATERNE.

Derfor træner og coacher vi ledere og medarbejdere i at lykkes  sammen

Vi laver udviklingsforløb for ledergrupper, specialister og medarbejdergrupper. Vi har specialiseret os i de følelsesmæssige kompetencer – både når samarbejdet er udfordret, men også når der er behov for at styrke en ny retning.

Faglig substans og praktisk forankring.

 

Ledelse

Vi hjælper ledergrupper med at lykkes – sammen.

Samarbejde

I dit team eller på tværs af organisationen.

Kommunikation

Når I er udfordrede på jeres kommunikation og omgangstone.

Videndeling

Når der er behov for at opbygge en lærings- og feedback kultur, så I sikrer en effektiv videndeling.

Effektivitet

Når I føler, at I er udfordrede på overblik og overskud.

FORANDRINGER KRÆVER OFTE NYE FÆRDIGHEDER OG HANDLINGER.

Vi arbejder med de følelsesmæssige kompetencer. Vi ved, at de kompetencer ofte kommer på prøve i dagligdagen.

Vi designer trænings- og udviklingsforløb. Det gør vi i tæt samarbejde med jer. Sammen drøfter vi behovet, opstiller læringsmål og fastlægger indholdet. 

Og vi coacher og rådgiver ledere og medarbejdere i 1-til-1 sessioner. Nogle gange kombinerer vi træning og coaching.

VI ARBEJDER MED

LEDERTEAMS

HR

MEDARBEJDERGRUPPER

SPECIALISTER

VI HAR FOKUS PÅ DE INTERPERSONELLE KOMPETENCER

SAMARBEJDE

SOCIAL KAPITAL

RELATIONEL KOORDINERING

KONFLIKTER

KOMMUNIKATION

ANERKENDELSE

FEEDBACK OG VIDENDELING

NOGLE AF VORES KUNDER OG CASES

UNICON

Træning af ledere i personligt lederskab

ARKITEKTGRUPPEN

Træning af hele organisationen i branding og interpersonel kommunikation

ESBJERG KOMMUNE – BØRN & KULTUR

Strategisk kommunikation

LEGO

Global auditor uddannelse i anerkendende kommunikation

SIKKERHEDSSYRELSEN

Anerkendende auditering af kvalitetsledelse i en myndighed

DGI-BYEN

Train the trainer i formidling

FORMPIPE

Udviklingsforløb for alle ledere i motivation og kommunikation

FORCE TECHNOLOGY

Træning af konsulenter i kommunikation og feedback

JYDSK ALUMINIUM INDUSTRI A/S

Udviklingsforløb for ledere i motivation og feedback

EDSBJERG

Pantheonsgade 29, 1. sal

5000 Odense C

info@edsbjerg.dk

FØLG OS