Persondatapolitik

Sikkerhed

Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.
For at beskytte dine oplysninger bedst muligt ved en eventuel ny databehandling, foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig.

Databehandleraftale med vores leverandører

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til den høje standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver.

Databehandleraftale med vores kunder

Vi indgår altid en databehandleraftale med kunder, der oplyser dig om, hvordan vi bruger dine oplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Navn og email.

Din brug af vores digitale platforme, som f.eks. browser, operativsystem, besøgte sider osv.

Indhold af mails, som en del af din korrespondance med os.

Vi behandler ikke følsomme personlige oplysninger om dig, og vi anbefaler, at du ikke giver os sådanne oplysninger.

Hvad sker der med dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger i forbindelse med din brug af vores Onmodo platform og når du sender en forespørgsel via e-mail. Data er tilgængelige via softwaren Onmodo. hvor relevante medarbejdere fra Onmodo har adgang. Vi giver adgang til SpriteLab, som yder teknisk support til Onmodo.

Vi opbevarer ikke dine data længere, end det er relevant for at yde den nødvendige service og support. Vi gemmer dine data i 5 år.

Dine rettigheder

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi krav om dokumentation for din identitet.
Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til info@onmodo.com og angiv venligst ”Indsigt i personoplysninger” som emne.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.