• Offentlig ledelse

  Når I vil lykkes med kerneopgaven og social kapital

Mobiliser den kollektive handlekraft – sæt fokus på jeres relationer – og på kerneopgaven

Vi  brænder for at udfordre vanetænkningen, og hvordan vi sammen med ambitiøse ledere og medarbejdere kan puste liv i de ressourcer der er mennesker imellem.  Vi er optaget af samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder, og hvordan vi kan styrke dialogen, anerkendelse og tilliden, og gøre kerneopgaven til et fælles anliggende.

Det gør vi ved at bygger bro imellem fagligheder, styrke sammenhængskraften i de enkelte teams og selvtilliden hos den enkelte. Og så vender vi opmærksomheden imod kerneopgaven. Når kerneopgaven står lysende klart, er I faktisk istand til at foretage en reel prioritering af arbejdsopgaver og skabe værdi hos borgerne.

Vi arbejder med

 • At gøre kerneopgaven tydelig og meningsfuld
 • At sikre, at kerneopgaven er omdrejningspunkt for arbejdsopgaverne
 • At skabe tillidsfulde relationer omkring kerneopgaven

Det gør vi ved at

 • Facilitere sammenskabende processer og workshops

Nogle af vores kunder 

 • KOLDING KOMMUNE (I gang)

  Centerforvaltning

 • SLAGELSE KOMMUNE ( I gang)

  Center for Arbejdsmarked & Integration

 • ODENSE KOMMUNE

  Børn- og Ungeforvaltningen.

 • ODENSE KOMMUNE

  Ældre- og Handicapforvaltningen

 • ESBJERG KOMMUNE

  Sundhed & Omsorg

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Vi arbejder med forandringer hver dag. Vi udvikler og leder processer. Og så uddanner vi ledere i at facilitere og kommunikere forandringer. Og vi kan også hjælpe dig.

Renata Edsbjerg – (45) 2211 1416

Thomas Michaelsen – (45) 2396 3537

info@edsbjerg.dk