• Offentlig ledelse

    Når I vil lykkes med kerneopgaven

Mobiliser jeres kollektive handlekraft

Vi sætter arbejder med social kapital, på kerneopgaven og relationel koorinering

Vi  brænder for at udfordre vanetænkningen, og hvordan vi sammen med ambitiøse ledere og medarbejdere kan puste liv i de ressourcer der er mennesker imellem. 

Vi er optaget af samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder, og hvordan vi kan styrke dialogen, anerkendelse og tilliden, og gøre kerneopgaven til et fælles anliggende.

Det gør vi ved at bygger bro imellem fagligheder, styrke sammenhængskraften i de enkelte teams og selvtilliden hos den enkelte. Og så vender vi opmærksomheden imod kerneopgaven. Når kerneopgaven står lysende klart, er I faktisk istand til at foretage en reel prioritering af arbejdsopgaver, og skabe værdi hos borgerne.

Vi arbejder med forandringer hver dag. Vi udvikler og leder processer. Og så uddanner vi ledere i at facilitere og kommunikere forandringer.

Vi arbejder med

  • Relationel koordinering
  • At gøre kerneopgaven tydelig og meningsfuld
  • At sikre, at kerneopgaven er omdrejningspunkt for arbejdsopgaverne
  • At skabe tillidsfulde relationer omkring kerneopgaven

Kontakt os for en uforpligtende dialog, hvis du skal i gang med at arbejde med de 17 Verdensmål.

Vores kollega Poul Søgren har stor erfaring med CSR konsulentarbejde.