• Udvikling af ledere, HR og specialister

    Forandringer kræver ofte nye kompetencer

Forandringer kræver ofte nye kompetencer

Vi udvikler morgendagens ledere og medarbejdere

Vi designer og gennemfører interne udviklingsforløb for ledere, HR og specialister. Og så leverer vi coaching og sparring.

Måske har I været igennem en forandringsproces eller en strategiimplementering, hvor der er behov for at opbygge nye kompetencer i organisationen. Det kan være på ledelsesniveau, specialistniveau eller for en medarbejdergruppe.

Vi har særligt fokus på at styrke interpersonelle kompetencer som kommunikation, konflikthåndtering, evnen til at give feedback, anerkendelse, motivation, m.m.

Når vi designer trænings- og udviklingsforløb, foregår det i tæt samarbejde med jer. Sammen drøfter vi behovet, opstiller læringsmål og fastlægger indholdet. Derefter går vi i gang med at designe forløbets indhold & stil, og producere relevant materialer.

Vi arbejder med

  • Udvikling af ledere
  • Udvikling af lederteams
  • Udvikling af specialister
  • 1:1 Coaching og sparring

Vi laver forløb, hvor det er os, der underviser, eller hvor vi træner jer til selv at håndtere opgaven.  Vi laver stand-alone forløb, eller integreret med andre udviklingsinitiativer, meget ofte med en kobling til allerede eksisterende programmer.

Kontakt os for en uforpligtende dialog, hvis du vil vide mere om hvordan vi arbejder med strategiske forandringer.

(45) 2211 1416 / info@edsbjerg.dk

Fra strategi til kompetencer

Hvordan skal medarbejderne bidrage til organisationens udvikling? Til forandringen? Hvilke nye kompetencer er afgørende for at medarbejderne bidrager til eksekvering af strategi, forbedring af fx kultur og arbejdsgange.

Når du arbejder med medarbejdernes kompetencer, arbejder du med organisationens strategi ved at spotte og fremme de kernekompetencer der er afgørende for virksomhedens udvikling.