Onmodo®

Cloudbaseret Medarbejdersucces Platform

Onmodo® indeholder 3 værdiskabende moduler, hvor du  får relevante nøgletal på hvordan jeres organisation/team performer på trivsel og engagement, hvor du har mulighed for at arbejde med udvikling og performance kontinuerligt, og være i dialog med dine medarbejdere på en nærværende måde.

Onmodo® giver dig ét værktøj til både at arbejde med trivsel- og engagement og afholde værdiskabende udviklingssamtaler, og dialoger om performance.

Udviklings samtaler

Løbende  og nærværende

Hold de samtaler du har brug for løbende: Udviklingssamtaler, coachingsamtaler, statussamtaler, m.m.

Udvikling af kompetencer

Arbejd med potentialer

Udvikling sker ikke en gang årligt: Afstem nuværende kompetencer, drøft potentiale for udvikling, og opret relevante to do’s for at sikre fremdrift.

Mål- og resultater

Støt medarbejderen i at realisere resultater

Gør din strategi til virkelighed: Fastsæt de mål som medarbejderen skal realisere, drøft fremdrift og støt medarbejderen undervejs.