Specialister i forandringer og udvikling af mennesker

Vi har specialiseret os i facilitering af strategiske processer, udvikling af ledere og medarbejdere samt kommunikationsdesign.

Vi faciliterer forandringsprocesser – store som små, afholder workshops og kurser for ledere og medarbejdere.  Og så arbejder vi med strategisk kommunikation, som motiver og inspirerer medarbejdere til nye handlinger.

Vi arbejder sammen med ledere, HR og ledelseskonsulenter. Ofte indgår vi i partnerskaber, efterhånden som løsningen af en opgave giver afsæt til en ny.

Resultater og relationer

Vi vil altid insisterer på at sætte ind, der hvor vi kan skabe den mest meningsfulde forandring. Derfor er det vigtigt for os at forstå den virkelighed, som det vi skal hjælpe dig med indgå i.

Uanset om vi arbejder med strategi eller menneskelig udvikling, så balancerer vi resultater og relationer. Nogle organisationer, ofte private, er gode til at holde fokus på mål og resultater. Andre organisationer, ofte offentlige, er gode til dyrke relationer og processer. Men alle organisationer skal være dygtige til begge dele, for at skabe resultater. Derfor syretester vi altid løsninger i begge lejre.

Indsigt i organisationer & mennesker

I mere end 20 år har vi arbejdet med forandringer og udvikling, og siddet på din side af bordet i funktioner som ledere, HR- og kommunikationsansvarlige, haft vores gang på direktionsgangene, i bestyrelser og blandt medarbejdere. Vi ved hvad der praktisk virker. Og vi står ikke stille. I takt med at vi oplever tendenser og behov ude i organisationerne, udvikler vi vores løsninger og koncepter.