HVEM

Coaching og ledelse af hverdagsprocesser henvender sig til dig, der til daglig leder mennesker og processer. Den henvender sig til ledere, mellemledere, interne udviklings- og ledelseskonsulenter, og HR ansvarlige.

Vi tror på, at inddragelse af medarbejdere skaber en agil organisation, hvor flere kan træffe bedre beslutninger. Coaching er en vigtig kompetence i den forbindelse. Det dikterer ikke og giver svar, men faciliterer et miljø, hvor potentialer kan bringes i spil.

Igennem forløbet lærer du, at involvere mere og skabe et tillidsfuldt og et inspirerende forandringsmiljø. Du bliver god til, at bringe dig selv og andre i spil, på en naturlig måde.

 

HVAD

Du lærer at mestre coaching og inddragelse som skaber udvikling.

Du lærer nye metoder, træner din gennemslagskraft og evne til at skabe tryghed og motivation i forandringssituationer.

Du bliver en nærværende og inspirerende sparringspartner, som skaber udvikling, hvor coaching og en inddragende ledelsesstil bliver et naturligt element i dit daglige arbejde.

Og så lærer du ting om dig selv – dit sind, dine styrker og dine svagheder, som du kan bruge i alle relationer resten af livet.

HVORDAN

Forløbet er designet til at give dig optimal læring. Vi kombinerer læringen med oplæg og involverende værktøjer og øvelser. Du bliver coachet af os og de øvrige deltagere. Du får mulighed for at netværke og afprøve dine synspunkter i forskellige dialog-workshops.

Du bliver undervist af konsulenter med et stærkt teoretisk og praktisk fundament og personlig stil, som har fokus på din læring og udvikling. Vores målsætning er, at det vi arbejder med på uddannelsen, bliver til konkrete handlinger i din daglig praksis.

TIDLIGERE DELTAGERE

Nogle af de virksomheder, som allerede har taget uddannelsen:

COOP / DGI-Byen / LEGO / Odense Kommune / Esbjerg Kommune/ H.J Hansen / Jysk Fynske Medier / Orbicon / Vin-Agenten / Odense Åfart / Glud & Marstrand / Boliggruppen / SATS Gruppen / Netværk Danmark A/S / Jysk Aluminium Industri A/S / Bankadata / Slagelse Kommune / Aurora Group A/S, DB Lab, Søhuset, M.M.

 • Datoer for forårsholdet - (Hold 7)
  • Modul 1:  10./11. april 2019
  • Modul 2:  14./15. maj 2019
  • Modul 3:  18./19. juni 2019
 • Pris for uddannelsen

  24.500,- ex. ophold

  Alle moduler indeholder aftenarrangementer, derfor er uddannelsen internat – det giver dig bedre mulighed for fordybelse og networking.

 • Hvor?

  Alle modulerne afholdes på Gammel Brydegaard på Fyn. Vi har valgt stedet fordi det ligger i idylliske omgivelser, der inviterer til både fordybelse og aktivitet. Og vi ved at omgivelserne påvirker vores læring.

  Δ Se de skønne omgivelser her

 • Thomas Michaelsen

  2396 3537

 • Renata Edsbjerg

  2211 1416

Jeg tog på uddannelsen for at få en masse værktøjer. Jeg ville gerne udstyres med en hel A-Z vifte af HR-redskaber. Jeg fik også en masse værktøjer, men indser hurtigt i forløbet, at jeg faktisk er ret godt klædt på med faglighed og viden, men jeg havde derimod en masse plader indeni mig selv, som spillede sange a la “det kan du måske ikke lige hundrede procent”, og  “det ved du ikke alt om”.

Jeg fik stor indsigt i mig selv og forløbet gav mig enorm læring. Alt dette har jeg taget med mig tilbage på jobbet, hvor jeg mærker en gigantisk forandring. En meget større tro på mig selv og mine evner samt hele min tilgang til mine opgaver og sparring med min chefgruppe.

Jeanette Lund LarsenLedelseskonsulent - Odense Kommune

Jeg tror ikke jeg tidligere har været på et kursusforløb, hvor jeg med det samme følte mig i stand til at bruge det jeg har lært, i sådan en grad som det var tilfældet her. Det høje udbytte skyldes instruktørernes høje faglige niveau og den brede erfaring, de bringer ind i undervisningsforløbet.

Jens HargaardDepartment Manager, Desktop and Network – Bankdata

Kurset er meget intensivt og virkeligt udbytterigt. For første gang har jeg kunnet relatere og bruge alle aspekter af den læring jeg har modtaget på et kursus.  Både Renata, Thomas og Lise har en unik evne til at få alle til at åbne sig med deres nærvær og kurset en skøn og lærerig oplevelse.

Judith Korsgaard MorellQuality Enabling Manager – LEGO

Kurset i Coaching og Procesledelse hos edsbjerg var meget inspirerende og lærerigt for mig som leder.

Renata og Thomas formåede at skabe en tryg og uformel stemning mellem kursisterne, samt Sikker Base til teoretisk læring og praktisk træning.

Det jeg særligt har taget med mig er indsigt og forståelse for menneskers værdier og forskelligheder, og hvordan det spiller en rolle i vores relationer på jobbet. Både i forhold til mig selv som leder og mellem ansatte. Kurset har givet mig lyst og motivation til at praktisere bedre ledelse.

Dennis Vesti Brorsen Head of Data & Audience - Jysk Fynske Medier

MODUL 1

På første modul handler det om dig. Målet med første modul er, at du opnår en øget bevidsthed om din personligheds styrker og svagheder i forhold til Coaching og procesledelse. Du lærer at blive bevidst om din egentilstand – den tilstand, hvor du frit og med autoritet anvender dine kompetencer i den kontekst, du står i – og hvorledes den påvirker din gennemslagskraft, dine relationer, din evne til at lede processer og dig som rollemodel.

MODUL 2

På andet modul skal vi arbejde med konkrete metoder og værktøjer. Med din øgede egenbevidsthed er du nu parat til at afprøve disse i vores trygge rammer. Modulet er bygget op omkring tre stærke værktøjer, som skal indarbejdes som en ledelseskompetence. Blandt andet Coaching-rammen – nøglen til forandring, dit kompas til at navigere sikkert igennem en coachende samtale, få afdækket udfordringen og aftalt virkningsfulde og helhedsorienterede løsninger.

MODUL 3

På modul tre fokuserer vi på hverdagsprocesser som møder og tværgående samarbejde. Vi arbejder med forventningsafstemning, design, gennemførsel og evaluering. Og så arbejder vi med hvordan du håndterer modstand mod forandring? Vi har fokus på metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder, og hvordan du forebygger konflikt og misforståelser.

Vi runder forløbet af med, at stille skarpt på, hvordan du fastholder læringen og din egen udvikling omkring coaching og procesledelse.

 

 

EKSKLUSIVT NETVÆRK – KUN FOR DELTAGER SOM HAR TAGET UDDANNELSE HOS OS

Ellerede efter modul 1 har du mulighed for at deltage i vores udviklingsnetværk, som afholdes 4 gange årligt. På den måde arbejder du videre med de metoder og værktøjer som du lærer, og du videreudvikler dine kompetencer i trygt og inspirerende miljø med andre deltagere fra vores uddannelse.

Læs mere om netværket her

 

Holistisk fokus

 

Coaching og procesledelse handler om adfærdsændring hos dig og dit team. Vi starter med dig. For at kunne coache og lede processer, motivere og inspirere andre til at opnå resultater skal du kunne skabe tillid med stor integritet, og du skal have overskud til det. Du skal med andre ord have hjertet med i det, du laver. Hos edsbjerg tror vi på, at dette opnås i balance mellem den fysiske og mentale tilstand. Derfor er rammerne om uddannelsen nøje udvalgte.

Faciliteterne lægger op til optimal læring, nærvær og fordybelse. Og omgivelserne bruger vi til morgenløb, yoga og mindfulness.

Vi arbejder med balancen imellem:

 • Resultater og mennesker
 • Kunne tage plads og give plads
 • Selvværd og selvtillid
 • Følelser og handling