LEDERE, HR OG LEDELSESKONSULENTER

Coaching og ledelse af hverdagsprocesser henvender sig til dig, der til daglig leder mennesker og processer. Den henvender sig til ledere, mellemledere, interne udviklings- og ledelseskonsulenter, og HR ansvarlige.

Vi tror på, at inddragelse af medarbejdere skaber en agil organisation, hvor flere kan træffe bedre beslutninger. Coaching er en vigtig kompetence i den forbindelse. Det dikterer ikke og giver svar, men faciliterer et miljø, hvor potentialer kan bringes i spil.

Igennem forløbet lærer du, at involvere mere og skabe et tillidsfuldt og et inspirerende forandringsmiljø. Du bliver god til, at bringe dig selv og andre i spil, på en naturlig måde.

 

ET INTENSIVT UDVIKLINGSFORLØB

Uddannelsen er et intensivt forløb og bygget op omkring 4 elementer: Før, modulerne, imellem og efter. Du skal være indstillet på at arbejde med konkrete cases fra din dagligdag, forankre læringen og værktøjerne i din egen organisation og sparre med din træningsgruppe imellem modulerne.

Du kommer også til at arbejde med en konkret målsætning for dit forløb. Hvad vil du gerne opnå med uddannelsen? Det kan være konkrete læringsmål eller resultatmål.

De værkøjer og redskaber som du bliver præsenteret for, vil have et 3-dimensionelt fokus. Dig, dit team og organisationen. Du vil altså lære, både at anvende metoderne til din egen udvikling, udvikling af dine medarbejdere og kolleger og facilitering af forskellige processer.

 

 

FOKUS PÅ UDVIKING OG LÆRING

Forløbet er designet til at give dig optimal læring. Vi kombinerer læringen med oplæg og involverende værktøjer og øvelser.

Du bliver coachet af os og de øvrige deltagere. Du får mulighed for at netværke og afprøve dine synspunkter i forskellige dialog-workshops.

Du bliver undervist af konsulenter med et stærkt teoretisk og praktisk fundament personlig stil.

Vores målsætning er, at det vi arbejder med på uddannelsen, bliver til konkrete handlinger i din daglig praksis.

Vi ser læring som en sammenhængende proces – baseret på erfaring. En proces, der udvikler erkendelser og som omfatter tænkning, følelse og handling.

MENINGSFULDE RELATIONER OG RESULTATER

Du lærer at mestre coaching og inddragelse som skaber udvikling.

Du lærer nye metoder, træner din gennemslagskraft og evne til at skabe tryghed og motivation i forandringssituationer.

Du bliver en nærværende og inspirerende sparringspartner, som skaber udvikling, hvor coaching og en inddragende ledelsesstil bliver et naturligt element i dit daglige arbejde.

Og så lærer du ting om dig selv – dit sind, dine styrker og dine svagheder, som du kan bruge i alle relationer resten af livet.

 • Datoer for efterårsholdet - (Hold 8)
  • Modul 1:  29./30. oktober 2019
  • Modul 2:  04./05. december 2019
  • Modul 3:  28./29. januar 2020
 • Pris for uddannelsen

  24.500,- ex. ophold

  Alle moduler indeholder aftenarrangementer, derfor er uddannelsen internat – det giver dig bedre mulighed for fordybelse og networking.

 • Hvor?

  Alle modulerne afholdes på Gammel Brydegaard på Fyn. Vi har valgt stedet fordi det ligger i idylliske omgivelser, der inviterer til både fordybelse og aktivitet. Og vi ved at omgivelserne påvirker vores læring.

  Δ Se de skønne omgivelser her

 • Thomas Michaelsen

  2396 3537

 • Renata Edsbjerg

  2211 1416

MODUL 1

 • På forløbets første dag skaber vi et fortroligt læringsrum. Du bliver præsenteret for din træningsgruppe, og vi har fokus på at lære hinanden at kende. Det gør vi ved at arbejde med konkrete metoder, som vi spejler os i, evaluerer og reflekterer ind i vores arbejde.
 • Det er også her, at du tager hul på din personlig målsætning, og begynder at identificere og konkretisere den udfordring du gerne vil arbejde med igennem forløbet.
 • Dag to bliver du præsenteret for den coachingmodel, som bliver omdrejningspunktet for de øvrige modeller du bliver introduceret til på de kommende moduler.
 • Når modulet er slut, så har du opnået en forståelse for, hvornår og hvordan coaching kan anvendes som et værdifuldt (ledelses)redskab og hvordan du igennem en coachende samtale kan få afdækket udfordringen og aftalt virkningsfulde og helhedsorienterede løsninger.
 • Du har helt sikkert også fået en større bevidsthed om dine egne styrker og udfordringer i forhold til at skabe relationer og resultater og opdaget hvordan din egentilstand – den tilstand, hvor du frit og med autoritet anvender dine kompetencer i den kontekst, du står i – hvordan den påvirker din gennemslagskraft, dine relationer, din evne til at lede processer og dig som rollemodel.

MODUL 2

 • Når vi mødes på modul 2, så har du haft mulighed for at afprøve værktøjerne i din egen organisation, med den erfaring i din bagage, er du nu klar til at få koblet flere værdifulde værktøjer til din coachingmodel.
 • Når vi arbejder med spørgeteknikker, så handler det om mere end hv-spørgsmål. Du lære at skelne imellem overfladestruktur – vores bevidste sind og dybdestruktur – det ubevidste sind – og hvordan dine spørgsmål påvirker din coachingsamtale. Du bliver en skarp lytter og lærer hvordan du kan forholde dig nærværende – neutral og nysgerrig i enhver samtale.
 • Når modulet er slut, så har du opnået en forståelse for, hvordan du kan bruge spørgsmål som et værdifuldt (ledelses)værktøj.
 • Du er også blevet opmærksom på dine egne mentale strategier – som kan spænde ben for de resultater du gerne vil opnå. Og så har du fået virkningsfuld indsigt i, hvordan du på en anerkendende måde kan skabe en tilpas forstyrrelse omkring de mentale strategier der kan spænde ben for at dine medarbejdere kan opbygge gode samarbejdsrelationer og resultater.

 

MODUL 3

 • På modul 3 sætter vi fokus på empati og værdier. Du lærer at arbejde med coaching på en måde som giver dig og dine medarbejdere en følelse af at kunne være den, de er – uden at gå på kompromis med både resultatet eller relationen.
 • Du vil få et dybt kendskab til dine egne dybereliggende værdier og vide hvordan du kan arbejde med andres.
 • Du vil blive bevidst om, hvornår du har fat i din egen kerne (hvor du med autoritet og integritet viser hvem du er) og hvornår du er ude i masken og giver slip på dine grænser og dermed lader dig lokke, forstyrre, overrumple eller bare give efter ift. Hvad du i virkeligheden vil eller har brug for.
 • Endelig vil du på modul 3 få tid til at opsamle, træne og undervise de andre kursister i det stof som er gennemgået på uddannelsen. For at du får en oplevelse af at det hele hænger sammen men også for at styrke din endelige indlæring ift. Fremtidens udfordringer.

 

EKSKLUSIVT NETVÆRK – KUN FOR DELTAGER SOM HAR TAGET UDDANNELSE HOS OS

Ellerede efter modul 1 har du mulighed for at deltage i vores udviklingsnetværk, som afholdes 4 gange årligt. På den måde arbejder du videre med de metoder og værktøjer som du lærer, og du videreudvikler dine kompetencer i trygt og inspirerende miljø med andre deltagere fra vores uddannelse.

Læs mere om netværket her

 

Jeg tog på uddannelsen for at få en masse værktøjer. Jeg ville gerne udstyres med en hel A-Z vifte af HR-redskaber. Jeg fik også en masse værktøjer, men indser hurtigt i forløbet, at jeg faktisk er ret godt klædt på med faglighed og viden, men jeg havde derimod en masse plader indeni mig selv, som spillede sange a la “det kan du måske ikke lige hundrede procent”, og  “det ved du ikke alt om”.

Jeg fik stor indsigt i mig selv og forløbet gav mig enorm læring. Alt dette har jeg taget med mig tilbage på jobbet, hvor jeg mærker en gigantisk forandring. En meget større tro på mig selv og mine evner samt hele min tilgang til mine opgaver og sparring med min chefgruppe.

Jeanette Lund Larsen
Ledelseskonsulent – Odense Kommune

Kurset i Coaching og Procesledelse hos edsbjerg var meget inspirerende og lærerigt for mig som leder.

Renata og Thomas formåede at skabe en tryg og uformel stemning mellem kursisterne, samt Sikker Base til teoretisk læring og praktisk træning.

Det jeg særligt har taget med mig er indsigt og forståelse for menneskers værdier og forskelligheder, og hvordan det spiller en rolle i vores relationer på jobbet. Både i forhold til mig selv som leder og mellem ansatte. Kurset har givet mig lyst og motivation til at praktisere bedre ledelse.

Dennis Vesti Brorsen
Head of Data & Audience – Jysk Fynske Medier

Jeg tror ikke jeg tidligere har været på et kursusforløb, hvor jeg med det samme følte mig i stand til at bruge det jeg har lært, i sådan en grad som det var tilfældet her. Det høje udbytte skyldes instruktørernes høje faglige niveau og den brede erfaring, de bringer ind i undervisningsforløbet.

Jens Hargaard
Departement Manager – Bankdata

Kurset er meget intensivt og virkeligt udbytterigt. For første gang har jeg kunnet relatere og bruge alle aspekter af den læring jeg har modtaget på et kursus.  Både Renata, Thomas og Lise har en unik evne til at få alle til at åbne sig med deres nærvær og kurset en skøn og lærerig oplevelse.

Judith Korsgaard Morell
Quality Enabling Manager – LEGO

Nogle af de virksomheder, som allerede har taget uddannelsen:

COOP / DGI-Byen / LEGO / Odense Kommune / Esbjerg Kommune/ H.J Hansen / Jysk Fynske Medier / Orbicon / Vin-Agenten / Odense Åfart / Glud & Marstrand / Boliggruppen / SATS Gruppen / Netværk Danmark A/S / Jysk Aluminium Industri A/S / Bankadata / Slagelse Kommune / Aurora Group A/S / DB Lab, Søhuset / M.M.