• Vi arbejder med mennesker

    Vi faciliterer forandringsprocesser og workshops, udvikler ledere og medarbejdere. Og så tilrettelægger vi strategisk kommunikation. Ofte kombinerer vi områderne for at skabe optimal effekt.

Strategiske processer og udvikling af mennesker

Det vi arbejder med

I edsbjerg arbejder vi med mennesker og organisationer. Vi hjælper vores kunder – private og offentlige med at omsætte de strategiske ambitioner til handlinger.

Overordnet set arbejder vi inden for to felter: strategiske processer og udvikling af mennesker. Det betyder, at vi faciliterer forandringsprocesser og workshops, udvikler ledere og medarbejdere. Og så tilrettelægger vi strategisk kommunikation, som skaber tryghed, viser retning, engagerer og ændrer holdninger. Ofte kombinerer vi områderne for at skabe optimal effekt.

Ledere og HR: jer der bærer forandringen i gennem

Hvem vi arbejder med

Hvis du er leder eller HR, så er det dig vi samarbejder med. Ledere og HR-chefer/HR-medarbejdere er centrale drivkræfter i opretholdelse eller udvikling af kulturen. Det er jer, der skaber forandringer i organisationer. I er kulturbærerne. Det er jer, der identificerer et behov og be’r eksperter om hjælp. For eksempel os.

Involvering og engagement

Forandrings-processer

Står du over for at skulle drive en strategiproces, kulturproces, m.m. – ja, en strategisk forandring? Eller har du ansvaret for én, som allerede er i gang? Så kan vi bl.a. hjælpe dig med at, komme godt i gang – eller videre, og sikre fokus i den nye virkelighed.

Resultater & relationer

Udvikling af ledere og specialister

Vi designer interne udviklingsforløb tilpasset jeres behov og situation, og klæder ledere, HR og specialisterne i jeres organisation på til at skabe bæredygtige resultater og tillidsfulde relationer, igennem indsigt i deres interpersonelle kompetencer.

Holdninger og adfærd

Strategisk kommunikation

Vi identificerer behov for optimering af kommunikationsindsatsen, formulerer de rette budskaber og omsætter det til konkrete kommunikationsprodukter. Alt sammen med fokus på at skabe mening, engagement og handling.

Vi har fokus på helheden

VORES TILGANG

Virksomheder og organisationer kommer ikke langt i dag med finjustering af individuelle parametre – men med fokus på helheden. Den stigende kompleksitet kalder på nye måder at lede og samarbejde på.

Kunde, borger- og medarbejderinddragelse (ude-fra-ind-perspektivet) er en af tidens vigtige omdrejningspunkter, når virksomheder skal lykkes med fremtidens udfordringer. Det handler om at skabe værdi for alle interessenterne, og om at forstå, hvordan de enkelte dele i organisationen spiller sammen som en helhed, for at realisere ambitionerne.

Vi har fokus på helheden!