Edsbjerg-slider-sikker-base
Edsbjerg-banner-forandring
Edsbjerg-slider-People-First-4
Edsbjerg-slider-Performance-Coach-2
Edsbjerg-slider-People-First-4

FORANDRING OG PROCES

Procesdesign er et kerneområde i edsbjerg. Vi designer og faciliterer forandringsprocesser, og kommunikerer og visualiserer ændringer til relevante stakeholders i organisationen.

Nye forretningsmodeller. Nye organisationsstrukturer med nye roller og ansvar. Nye værdier. En kommunikationsstrategi. En fusion. Alt sammen tiltag, der kræver en anden måde at tænke og agere på.

MENNESKER OG LÆRING

Realisering af forandringer kræver ny læring og viden. For at noget nyt kan ske, skal vi gøre noget anderledes. Vi uddanner ledere, teams og medarbejdere til at drive forandringerne.

Strategisk har vi fokus på læring der understøtter organisatoriske mål. Vores mål er at mobilisere  læringskapacitet og kultur i organisationer, og udvikle organisationens performance.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Kommunikation er det mest effektive forandringsværktøj. God og rettidig kommunikation kan ændre holdninger og adfærd. Det har aldrig været sværere at samle trådene i en virksomheds kommunikation – alle interessenter blander sig og er med til at forme budskaberne.

Vi arbejder med strategisk kommunikation. Det gælder budskaber og platforme. De tre nøgleord er: Involvering, interaktion og mobilitet.