• Vi arbejder med bæredygtige forandringer og udvikling af mennesker

    Vores fokus er på at skabe inddragende og motiverende arbejdsmiljøer

Vi arbejder med mennesker

VI HJÆLPER ORGANISATIONER MED AT MOBILISERE HANDLING

Det gør vi ved at faciliterer bæredygtige forandringsprocesser og workshops, udvikle morgendagens ledere og medarbejdere. Og så tilrettelægger vi strategisk kommunikation der flytter holdninger.

 

I realtid og løbende

VI UNDERSTØTTER FORANDRINGSPROCESSER MED INNOVATIVE TEKNOLOGIER

Vi arbejder med data- og engagementsdrevne værktøjer som understøtter medarbejdernes og organisationens velbefindende, udvikling og performance.

 

Forandrings- processer

Står du over for at skulle drive en strategiproces, kulturproces, m.m. – ja, en strategisk forandring? Eller har du ansvaret for én, som allerede er i gang? Så kan vi bl.a. hjælpe dig med at, komme godt i gang – eller videre, og sikre fokus i den nye virkelighed.

Udvikling af ledere og medarbejdere

Vi designer interne udviklingsforløb tilpasset jeres behov og situation, og klæder ledere, HR og specialisterne i jeres organisation på til at skabe bæredygtige resultater og tillidsfulde relationer, igennem indsigt i deres interpersonelle kompetencer.

Strategisk kommunikation

Vi identificerer behov for optimering af kommunikationsindsatsen, formulerer de rette budskaber og omsætter det til konkrete kommunikationsprodukter. Alt sammen med fokus på at skabe mening, engagement og handling.

Onmodo trivsel og engagement

Onmodo trivsel- og engagement giver dig løbende indsigt i, hvad der driver dine medarbejderes performance. Du bliver i stand til at udøve ledelse baseret på reelt indsigt og optimere dit teams performance.

Onmodo udvikling og performance

Onmodo udvikling og performance gør medarbejderudvikling til en del af dagligdagen fra start til slut, og gør op med traditionelle MUS samtaler og rigide performance management systemer.

Vi har fokus på helheden

VORES TILGANG

Virksomheder og organisationer kommer ikke langt i dag med finjustering af individuelle parametre – men med fokus på helheden. Den stigende kompleksitet kalder på nye måder at lede og samarbejde på.

Kunde, borger- og medarbejderinddragelse (ude-fra-ind-perspektivet) er en af tidens vigtige omdrejningspunkter, når virksomheder skal lykkes med fremtidens udfordringer. Det handler om at skabe værdi for alle interessenterne, og om at forstå, hvordan de enkelte dele i organisationen spiller sammen som en helhed, for at realisere ambitionerne.

Vi har fokus på helheden!

 

Strategiske processer og udvikling af mennesker

Det vi arbejder med

I edsbjerg arbejder vi med mennesker og organisationer. Vi hjælper vores kunder – private og offentlige med at omsætte de strategiske ambitioner til handlinger.

Overordnet set arbejder vi inden for to felter: strategiske processer og udvikling af mennesker. Det betyder, at vi faciliterer forandringsprocesser og workshops, udvikler ledere og medarbejdere. Og så tilrettelægger vi strategisk kommunikation, som skaber tryghed, viser retning, engagerer og ændrer holdninger. Ofte kombinerer vi områderne for at skabe optimal effekt.

Ledere og HR: jer der bærer forandringen i gennem

Hvem vi arbejder med

Hvis du er leder eller HR, så er det dig vi samarbejder med. Ledere og HR-chefer/HR-medarbejdere er centrale drivkræfter i opretholdelse eller udvikling af kulturen. Det er jer, der skaber forandringer i organisationer. I er kulturbærerne. Det er jer, der identificerer et behov og be’r eksperter om hjælp. For eksempel os.